Therapeutenhandleiding

Zelfbeeld TherapeutIn de therapeutenhandleiding ‘Zelfbeeldtraining voor kinderen en jongeren’ worden de theoretische achtergronden van de techniek (Competetive Memory Training) uitgebreid beschreven, evenals de ontwikkeling van een negatief zelfbeeld en hoe dit zich bij kinderen en jongeren uit.

Er wordt aandacht besteed aan welke kinderen en jongeren zouden kunnen profiteren van de training en welke contra-indicaties er zijn.

Beide werkboeken (individuele training en groepstraining) staan per sessie uitgebreid beschreven in de handleiding. Hierdoor hebben trainers een overzichtelijk geheel en kunnen zij met beide versies aan de slag.

De zelfbeeldtraining is toepasbaar bij onder andere stemmingsproblemen, gedragsstoornissen en angststoornissen.