Onderzoek

Bekend is dat, door de Competetive Memory Training (COMET) van Kees Korrelboom, een negatief zelfbeeld bij volwassenen effectief behandeld kan worden. Dit protocol is een voor kinderen en jongeren aangepaste versie van COMET.

Er werden meer dan 60 kinderen onderzocht die hebben deelgenomen aan de individuele training en de groepstraining in een pilot studie. De eerste analyse laat een positief effect zien op het zelfvertrouwen en de stemming van de kinderen en jongeren in beide protocollen.

Bekijk de resultaten (pdf)

Er heeft ook onderzoek plaatsgevonden bij een groep kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis. De resultaten zijn positief en worden binnenkort gepresenteerd.